haga.hsbbrfwebb.se|brf@hsbhaga.se
Start2020-06-22T17:38:46+01:00

Välkommen till Brf Haga

Vi i Brf Haga värnar om gemenskap och ett trivsamt boende. I bostadsrättsföreningen är det många familjer som ska trivas tillsammans vilket innebär att man måste visa hänsyn grannar emellan. Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi vårt kvarter som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Senaste nyheter från Brf Haga

Vi har nu satt upp kameraövervakning på baksidan av kvarterslokalen, vid grillen/pergolan. Detta efter återkommande skadegörelse och nedskräpning med bl a krossat glas. Det finns en rutinbeskrivning för hur filmmaterialet behandlas. Allt enligt regler från datainspektionen.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email